EKOMILITARIS 2017

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

REWITA WDW Kościelisko-Zakopane, 12 – 15 września 2017 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – WAT
 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – AMW Gdynia

Członkowie

 • płk mgr inż Marek Adamowicz – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • st. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – KG PSP
 • płk mgr inż. Dariusz Ryczkowski – Departament Infrastruktury MON
 • kmdr por. dr inż. Mirosław Chmieliński – AMW Gdynia
 • dr hab. inż. Elżbieta Janowska-Renkas – Politechnika Opolska
 • mgr Jadwiga Mierczyk, dr inż. Marian Sobiech – WAT
 • mgr Mateusz Mroz – Agencja Mienia Wojskowego
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – WAT

Sekretariat

 • Janina Daniec, – WAT
 • Elżbieta Oględzińska – WAT
 • inż Jarosław Zwoliński – KG PSP

Komitet Naukowy

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – WAT
 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT

Członkowie Komitetu

 • płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – WAT
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – UT-P w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof.  Politechniki Białostockiej
 • dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Wojciech Dornowski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • dr hab inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • dr hab inż. Stanisław Kachel, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Koniorczyk – WAT
 • prof. Andrzej Koss – MIKiRDS Warszawa
 • prof. dr hab. Lech Kościelecki – WAT
 • dr hab. inż. Mirosław Kwaśny, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – WAT
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – WSEiZ w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – WAT
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – WAT
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – WAT
 • dr hab. inż. Jacek Paś – prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Adam  Podhorecki – UT-P w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Marian Rosiński, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jan Stabryła, prof. UW-M w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – WAT

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • nowe technologie dla bezpieczeństwa,
 • modelowanie w bezpieczeństwie,
 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • logistyka bezpieczeństwa,
 • budowle dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne,
 • zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w eksploatacji infrastruktury budowlanej oraz w instytucjach związanych z zarządzaniem inżynierią bezpieczeństwa.

W konferencji EKOMILITARIS weźmie udział ponad 150 uczestników z kraju i z zagranicy, reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz służb technicznych.

W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz  przeprowadzenie dwóch kursów: jeden dla osób zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju.