Kontakt

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

dr inż. Marcin Miczuga – Wojskowa Akademia Techniczna; tel. 261 837 433

Zastępca Przewodniczącego Komitetu

dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna; tel. 261 839 454
dr inż. Jarosław Siwiński – Wojskowa Akademia Techniczna; tel. 261 837 594

Członkowie Komitetu

kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – Akademia Marynarki Wojennej
mgr Ewa Jankiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż. Barbara Nasiłowska
mgr inż. Jarosław Powroźnik – Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż. Wiesław Sarosiek – Narodowa Agencja Poszanowania Energii Warszawa
dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna
mgr Mariusz Zbojna – Wojskowa Akademia Techniczna

Sekretariat

Janina Daniec – Wojskowa Akademia Techniczna; tel. 261 839 613, tel. kom. 603 160 459;
Elżbieta Oględzińska – Wojskowa Akademia Techniczna; tel./faks 261 839 141;

Adres do korespondencji

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
„EKOMILITARIS”

dr inż. Marcin Miczuga

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46