Ekomilitaris

Ekomilitaris 2020

XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – OCHRONA PRZED SKUTKAMI NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

przy współpracy

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
BIURA ds. OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

AMW REWITA, Oddział Zakopane, 15-19 września 2020 r.

 

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo zdrowotne (smog);
 • zagrożenia chemiczne i biologiczne;
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej;
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.);
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków;
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały.

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń;
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami.

W konferencji EKOMILITARIS weźmie udział około 100 uczestników reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz służb technicznych.

W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz  przeprowadzenie dwóch kursów: jeden dla osób zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju. Oba kursy będą zakończone pisemnym egzaminem i wydaniem stosownych zaświadczeń.

Wstępne zgłoszenia uczestnictwa w konkretnym kursie i konferencji należy przesłać do końca czerwca na adresy:

 • kurs z zakresu budowy i eksploatacji obiektów schronowych oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, przygotowanego wspólnie przez WAT i Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP,
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kurs z zakresu eksploatacji infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej Sił Zbrojnych przygotowanego wspólnie przez WAT i Agencję Mienia Wojskowego
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowana tematyka kursów dotyczy:

 • nowoczesnych rozwiązań budowlano – instalacyjnych, zapewniających energooszczędną eksploatację obiektów budowlanych ( np. fotowoltaika) w zakresie teorii i praktyki eksploatacyjnej,
 • rozwiązań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludności przed nagłymi zagrożeniami chemicznymi,
 • efektywnych sposobów ochrony ludności przed skutkami oddychania skażonym powietrzem zewnętrznym (smog) oraz zapewnienia bezpieczeństwa przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • forum dyskusyjnego dotyczącego doświadczeń eksploatacyjnych.

Szczegółowe zaproszenia konferencyjne wraz z informacjami kursowymi zostaną przesłane w terminie do końca lipca osobom, które wstępnie zgłosiły swój udział w konferencji i ewentualnie dodatkowo w jednym z kursów. Na konferencji zostaną wygłoszone referaty wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane referaty będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych   tzn. dwie strony streszczeń przygotowanych przez autorów (jedna w jęz. polskim, a druga w jęz. angielskim) oraz zamieszczona elektroniczna wersja całego referatu przygotowana wg dotychczasowych wymagań edytorskich. Wersję elektroniczną w/w streszczeń należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 28.06.2020 r., a pełną wersję referatów do 12.07.2020 r. Wymagania dotyczące formy referatu i streszczeń znajdują się na stronie internetowej konferencji:www.ekomilitaris.wat.edu.pl (w zakładce „Konferencja” – pliki do pobrania).

Zaplanowano wydanie przez Wojskową Akademię Techniczną  wybranych i zrecenzowanych referatów w formie rozdziałów monografii pod redakcją prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej Instytutu Optoelektroniki WAT.

Całkowity koszt brutto uczestnictwa w konferencji (wraz z ewentualnym udziałem w jednym z kursów) przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy konferencji mogą dokonywać wpłat w terminie do 16.08.2020 r. na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
Citi
  Bank Handlowy SA w Warszawie, ul. Senatorska 16
numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2020" i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wpłata na konferencję EKOMILITARIS obejmuje zakwaterowanie, całkowite wyżywienie (w tym integracyjne ognisko i kolację koleżeńską), materiały konferencyjne oraz szkoleniowe.

W końcu sierpnia zgodnie z umową z AMW Rewita organizator konferencji czyli WAT ma przekazać ostateczną, udokumentowaną imienną listę uczestników i osób towarzyszących za których ponosi odpowiedzialność finansową związaną z kosztami pobytu. Osoby towarzyszące uczestnikom konferencji lub kursów ponoszą tylko koszty pobytu tj. 800 zł przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym i 1000 zł w jednoosobowym. Opłaty będą przyjmowane do momentu całkowitego wykorzystania zamówionych miejsc w AMW Rewita, Odział Zakopane.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

dr inż. Jarosław Wasilczuk – WAT

Zastępcy przewodniczącego:

ppłk dr inż. Marcin Miczuga – WAT
dr inż. Marian Sobiech – WAT

Członkowie:

st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski – KG Państwowej Straży Pożarnej
ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski – WAT
por. mgr inż. Krzysztof Jakubowski – NCBC MON
dr inż. Adam Baryłka – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
dr inż. Jacek Gaj – PWSZ w Chełmie
mgr Jadwiga Mierczyk – WAT
dr inż. Roman Ostrowski – WAT
dr inż. Sławomir Pietrek – WAT
dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
mgr inż. Jerzy Sławiński – Agencja Mienia Wojskowego
dr inż. Tomasz Wojtkiewicz – WACETOB
mgr Mariusz Zbojna – WAT

Sekretariat:

Janina Daniec – WAT
tel. 261-83-96-35; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Oględzińska – WAT
tel./faks 261-83-91-41; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inż Jarosław Zwoliński – KG PSP
tel. 696-017-348; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet T–P w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – WAT

Członkowie Komitetu:

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski – WAT
mł. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – WAT
prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – WAT
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – WAT
dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – WAT
prof. dr hab. inż. Roman Domański – Instytut Lotnictwa
dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszalińskiej
prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
dr hab. inż. Władysław Harmata, prof. WAT
dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. Politechniki Śląskiej
prof. Andrzej Koss – MIKiRDS w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski – Centrum Onkologii w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – WAT
prof. dr hab. inż. Jan Misiak – WSEiZ w Warszawie
prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – WAT
prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – WAT
dr hab. inż. Stefan Owczarek
dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT
dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. Uniwersytetu T-H w Radomiu
dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski – prof. Akademii Górniczo Hutniczej

 

Pliki do pobrania

pdf icon 32 Wzór streszczenia

pdf icon 32 Wymogi edytorskie

Wojskowa Akademia Techniczna

„EKOMILITARIS”

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

logo wat 3