Ekomilitaris

01_fotolia_14655187_xs 02_fotolia_22148199_xs 03_fotolia_24616399_xs 04_fotolia_26734578_xs

Szanowni Państwo!

We współczesnym świecie zagadnienia ekologii i racjonalnego wykorzystania energii w budownictwie oraz w eksploatacji obiektów decydują o standardach życia i zdrowia ludności. Polska, jako aktywny uczestnik Unii Europejskiej i NATO wytrwale dąży do nadrabiania zaległości w tej dziedzinie i równania do najlepszych w Europie.

Dlatego też, już w roku 1987 zostały zainicjowane konferencje naukowo-techniczne pt. „Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”, realizowane w ramach EKOMILITARIS. Inicjatorem i głównym organizatorem konferecji jest Wojskowa Akademia Techniczna.

Celem organizowanych konferencji jest stworzenie płaszczyzny współpracy, umożliwiającej szerokie wykorzystywanie opracowań naukowo-badawczych i doświadczeń praktyków:

  • w projektowaniu i eksploatacji ekologicznych oraz energo­oszczędnych składników infrastruktury budownictwa oraz mieszkalnictwa;
  • w utrzymaniu i konserwacji budowli zabytkowych w zakresie architektoniczno-budowlanym;
  • w projektowaniu i eksploatacji budowli schronowych (ochronnych i obronnych).

Cennym dorobkiem cyklicznie organizowanych konferencji jest stworzenie szerokiego grona współorganizatorów i uczestników oraz sympatyków konferencji, wśród których można wyróżnić wybitnych naukowców, decydentów, praktyków, a także przedstawicieli firm – prekursorów stosowania nowych rozwiązań technologicznych w technice i eksploatacji budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej.

Wymiana doświadczeń, wyników badań naukowych i rozwiązań praktycznych obejmuje różne obiekty budowlane cywilne i wojskowe. Referaty dla uczestników konferencji przygotowywane są przez przedstawicieli zarówno cywilnych jak i wojskowych ośrodków naukowych.

Uczestnikom konferencji życzymy owocnych obrad oraz wyników gotowych do wdrożenia w gospodarce narodowej.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

wasilczuk

Wojskowa Akademia Techniczna

„EKOMILITARIS”

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

logo wat 3