EKOMILITARIS 1992

Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiska w budownictwie”

Zakopane 1992

Patronat

 • Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego

Komitet honorowy konferencji

 • prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • gen. bryg. mgr inż. Roman Pusiak – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • gen. bryg. mgr Marian Wróblewski – Warszawski Okręg Wojskowy
 • płk doc. dr hab. inż. Andrzej Spychała – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk doc. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet naukowy konferencji

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • kmdr dr inż. Andrzej Szymański – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kwiatkowski – Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. inż. Ferdynand Dembecki – Politechnika Poznańska
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • doc. dr hab. Marek Pałys – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk mgr inż. Tadeusz Libront – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego

Zastępcy przewodniczącego

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk mgr inż. Andrzej Płaszewski – Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo Budowlany Kraków
 • płk mgr inż. Zygmunt Warszakowski – Wojskowy Ośr. Wypoczynkowy Zakopane
 • ppłk mgr inż. Andrzej Majewski – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego

Wykaz referatów

 • P. Baszun, M. Senatorski: Systemy pomiarowo-diagnostyczne dla potrzeb ochrony środowiska.
 • J. Bil, B. Goca: Zanieczyszczenie środowiska gleby produktami ropopochodnymi.
 • W. Brejwo: Zagrożenia w najbliższym otoczeniu człowieka polami elektromagnetycznymi o częstotliwości w zakresie ELF i VLF.
 • M. Dębniak: Wpływ likwidacji i modernizacji kotłowni na ochronę Tatr.
 • T. Jakuszyk, J. Jasiński: Uciążliwości zjawisk akustycznych w instalacjach centralnego ogrzewania.
 • J. Kotlarski: Wpływ energetycznych zanieczyszczeń powietrza na środowisko naturalne.
 • S.Łyś, M. Sobiech, J. Wasilczuk: Wpływ technologii wytwarzania energii cieplnej na intensywność degradacji środowiska.
 • S. Neffe: Wykorzystanie zjawiska absorpcji na węglach aktywnych w procesach oczyszczania powietrza i wody.
 • H. Pikulska: Efekty ekonomiczne modernizacji galwanizerni i oczyszczalni ścieków.
 • M. Pikulska: Wysypiska odpadów przemysłowych i ich organizacja.
 • A. Pniewski: Nowoczesne oczyszczalnie ścieków aktualnie budowane na terenie WOW.
 • Cz. Przybysz: Zagrożenia związane z występowaniem pól magnetycznych o niskiej częstotliwości.
 • J. Rafa, J. Wasilczuk: Wybrane problemy akustyki budowlanej dotyczące instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • M. Sobiech: Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach niskich budowli podziemnych.
 • M. Stokwisz: Jakość przegród i urządzeń wentylacyjnych a inżynieria środowiska.
 • T. Truchanowicz: Nowe rozwiązania w zakresie usuwania związków biogennych z wody i ścieków.
 • Fr. Tużnik, E. Tużnik, T. Truchanowicz: Aktualny stan prawny ochrony środowiska w Polsce w aspekcie przygotowania i eksploatacji inwestycji.
 • J. Wasilczuk, A. Szymański, M. Sobiech: Możliwości optymalizacji procesu spalania w kotłowniach.
 • A. Wieczorek: Oczyszczanie ścieków z małych jednostek osadniczych w warunkach naturalnych.
 • A. Zieliński: Wybrane problemy oszczędności energii cieplnej w eksploatacji budynków.