Ekomilitaris

Ekomilitaris 2015

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

Zakopane, 15 – 18 września 2015 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel. 22 683 9717; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel. kom. 607 146 114; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie

 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
  faks 22 666 8950; tel. kom. 603 656 142

Sekretariat

 • Janina Daniec – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel./faks 22 683 9635; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Ewa Jankiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel. 22 683 9430 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zofia Sandomierska – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel./faks 22 683 9684; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr inż. Halina Strąk – Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

Komitet Naukowy

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Edward Kołodziński, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Andrzej Koss – MIKiRDS, Warszawa
 • dr hab. inż. Mirosław Kwaśny, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Julian Maj, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Adam  Podhorecki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna

 

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • nowe technologie dla bezpieczeństwa,
 • modelowanie w bezpieczeństwie,
 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • logistyka bezpieczeństwa,
 • budowle dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne,
 • zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały.

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w eksploatacji infrastruktury budowlanej oraz w instytucjach związanych z zarządzaniem inżynierią bezpieczeństwa.

W konferencji weźmie udział ponad 150 uczestników z kraju i z zagranicy, reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz służb technicznych. W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz przeprowadzenie dwóch kursów: jeden dla osób zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkretnym kursie, a także w konferencji (z tytułem referatu) prosimy przesłać w terminie do 30 maja 2015 r. na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na konferencji zostaną wygłoszone referaty przygotowane na zamówienie Komitetu Organizacyjnego oraz wybrane i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane i zrecenzowane referaty będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

W materiałach konferencyjnych będą wydrukowane z każdego referatu dwie strony streszczeń przygotowanych przez autorów (jedna w języku polskim, a druga w języku angielskim) oraz zamieszczona elektroniczna wersja całego referatu przygotowana wg dotychczasowych wymagań edytorskich. Wersję elektroniczną ww. streszczeń należy przesłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30 czerwca 2015 r., a pełną wersję referatów na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 lipca 2015 r.
Wymagania dotyczące formy referatu i streszczeń znajdują się na stronie internetowej konferencji www.ekomilitaris.wat.edu.pl (w zakładce „Konferencja” – pliki do pobrania).

Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe, zostaną wydrukowane w recenzowanych, punktowanych wydawnictwach typu Biuletyn WAT, miesięcznik INSTAL itp.

Całkowity koszt brutto uczestnictwa w konferencji (wraz z ewentualnym udziałem w kursach) przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym.

Dokonanie wpłaty upoważnia także do czynnego udziału w dwóch równolegle odbywających się konferencjach z cyklu ARCHBUD pt. „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” (e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz KRAJart pt. „Element szczególny w otoczeniu – tożsamość miejsca”.

Uczestnicy konferencji mogą dokonywać wpłat w terminie do 29.08.2015 r. na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
Citi Bank Handlowy SA w Warszawie, ul. Senatorska 16
numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2015” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wpłaty w późniejszym terminie mogą być dokonywane tylko na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy REWITA
Oddział WDW Zakopane ul. Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko
numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2015” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

 

Pliki do pobrania

docx icon 32 Wzór streszczenia

pdf icon 32 Wymogi edytorskie

Wojskowa Akademia Techniczna

„EKOMILITARIS”

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

logo wat 3