Ekomilitaris

Ekomilitaris 2016

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

REWITA WDW Kościelisko-Zakopane, 13 – 16 września 2016 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel. 261 839 717; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel. kom. 607 146 114; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie

 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
  faks 261 668 950; tel. kom. 603 656 142

Sekretariat

 • Janina Daniec – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel./faks 261 839 635; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Ewa Jankiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel.  261 839 430 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Elżbieta Oględzińska – Wojskowa Akademia Techniczna
  tel./faks 261 839 141; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • inż. Jarosław Zwoliński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  tel. 696 017 348; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet Naukowy

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB – Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Roman Domański – Instytut Lotnictwa
 • dr hab. inż. Wojciech Dornowski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska
 • prof. Andrzej Koss – MIKiRDS, Warszawa
 • dr hab. inż. Mirosław Kwaśny, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Janusz Lalka – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Julian Maj, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Adam  Podhorecki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Jan Stabryła, prof. UW-M w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski – Wojskowa Akademia Techncizna
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna

 

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następu-jących zagadnień:

 • nowe technologie dla bezpieczeństwa,
 • modelowanie w bezpieczeństwie,
 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • logistyka bezpieczeństwa,
 • budowle dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne,
 • zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w eksploatacji infrastruktury budowlanej oraz w instytucjach związanych z zarządzaniem inżynierią bezpieczeństwa.

W konferencji weźmie udział ponad 150 uczestników z  kraju i z zagranicy, reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz służb technicznych. W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie  referatów,  dyskusje,   warsztaty   naukowe  oraz  przeprowadzenie dwóch kursów: jeden dla osób zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej  i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju.

Wstępne zgłoszenia uczestnictwa w konkretnym kursie i konferencji należy przesłać do końca czerwca br. na nw. adresy:

 • kurs z zakresu eksploatacji infrastruktury technicznej oraz budowlano–mieszkaniowej – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kurs z zakresu ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dodatkowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe zaproszenia konferencyjne wraz z informacjami kursowymi zostaną przesłane w terminie do końca lipca br. osobom, które wstępnie zgłosiły swój udział w konferencji i ewentualnie dodatkowo w jednym z kursów.

Na konferencji zostaną wygłoszone referaty przygotowane na zamówienie Komitetu Organizacyjnego oraz wybrane i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane i ocenione referaty będą zamieszczone w materiałach  konferencyjnych.

W materiałach konferencyjnych będą wydrukowane z każdego referatu dwie strony streszczeń przygotowanych przez autorów (jedna w jęz. polskim, a druga w jęz. angielskim) oraz zamieszczona elektroniczna wersja całego referatu przygotowana wg dotychczasowych wymagań edytorskich. Wersję elektroniczną w/w streszczeń należy przesłać na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.06.2016 r., a pełną wersję referatów do 15.07.2016 r.

Wymagania dotyczące formy referatu i streszczeń znajdują się na stronie internetowej konferencji www.ekomilitaris.wat.edu.pl (w zakładce „Konferencja” – pliki do pobrania).

Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe, po recenzjach, zostaną wydrukowane w punktowanych wydawnictwach typu Biuletyn WAT, itp.

Całkowity koszt brutto uczestnictwa w konferencji (wraz z ewentualnym udziałem w kursach) przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym.

Uczestnicy konferencji  mogą dokonywać wpłat w terminie do 29.08.2016 r. na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
Citi  Bank Handlowy SA w Warszawie, ul. Senatorska 16
numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2016” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wpłaty w późniejszym terminie mogą być dokonywane tylko na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

REWITA WDW Kościelisko - Zakopane
ul. Nędzy-Kubińca 101,  34-511 Kościelisko
numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2016” i podaniem danych osobowych  uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

ekomilitaris 2016

Pliki do pobrania

doc icon 32 Wzór streszczenia

pdf icon 32 Wymogi edytorskie

pdf icon 32 Program 20-godzinnego kursu w zakresie eksploatacji infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej

doc icon 32 doc icon 32 Komunikat nr 1 (strona 1 i strona 2)

Wojskowa Akademia Techniczna

„EKOMILITARIS”

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

logo wat 3