Ekomilitaris

Ekomilitaris 2017

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

REWITA WDW Kościelisko-Zakopane, 12 – 15 września 2017 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – WAT
 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – AMW Gdynia

Członkowie

 • płk mgr inż Marek Adamowicz – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • st. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – KG PSP
 • płk mgr inż. Dariusz Ryczkowski – Departament Infrastruktury MON
 • kmdr por. dr inż. Mirosław Chmieliński – AMW Gdynia
 • dr hab. inż. Elżbieta Janowska-Renkas – Politechnika Opolska
 • mgr Jadwiga Mierczyk, dr inż. Marian Sobiech – WAT
 • mgr Mateusz Mroz – Agencja Mienia Wojskowego
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – WAT

Sekretariat

 • Janina Daniec, - WAT
  tel.: 261-83-96-35; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Elżbieta Oględzińska - WAT
  tel./ fax: 261-83-91-41; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • inż Jarosław Zwoliński – KG PSP
  tel. 696-017-348; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet Naukowy

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – WAT
 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT

Członkowie Komitetu

 • płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – WAT
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – UT-P w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof.  Politechniki Białostockiej
 • dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Wojciech Dornowski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • dr hab inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • dr hab inż. Stanisław Kachel, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Koniorczyk – WAT
 • prof. Andrzej Koss – MIKiRDS Warszawa
 • prof. dr hab. Lech Kościelecki - WAT
 • dr hab. inż. Mirosław Kwaśny, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – WAT
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – WSEiZ w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – WAT
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – WAT
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – WAT
 • dr hab. inż. Jacek Paś – prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Adam  Podhorecki – UT-P w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Marian Rosiński, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jan Stabryła, prof. UW-M w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – WAT

 

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • nowe technologie dla bezpieczeństwa,
 • modelowanie w bezpieczeństwie,
 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • logistyka bezpieczeństwa,
 • budowle dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne,
 • zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w eksploatacji infrastruktury budowlanej oraz w instytucjach związanych z zarządzaniem inżynierią bezpieczeństwa.

W konferencji EKOMILITARIS weźmie udział ponad 150 uczestników z kraju i z zagranicy, reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz służb technicznych.

W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz  przeprowadzenie dwóch kursów: jeden dla osób zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju.

Wstępne zgłoszenia uczestnictwa w konkretnym kursie i konferencji należy przesłać do końca czerwca na adresy:

 • kurs z zakresu eksploatacji infrastruktury technicznej oraz budowlano – mieszkaniowej  
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kurs z zakresu ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dodatkowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe zaproszenia konferencyjne wraz z informacjami kursowymi zostaną przesłane w terminie do końca lipca osobom, które wstępnie zgłosiły swój udział w konferencji i ewentualnie dodatkowo w jednym z kursów.

Na konferencji zostaną wygłoszone referaty przygotowane na zamówienie Komitetu Organizacyjnego oraz wybrane i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. Pozostałe referaty będą prezentowane na sesji posterowej. Wszystkie zakwalifikowane i ocenione referaty (tj. wygłaszane i posterowe) będą zamieszczone w materiałach  konferencyjnych.

W materiałach konferencyjnych będą wydrukowane z każdego referatu dwie strony streszczeń przygotowanych przez autorów (jedna w jęz. polskim, a druga w jęz. angielskim) oraz zamieszczona elektroniczna wersja całego referatu przygotowana wg dotychczasowych wymagań edytorskich. Wersję elektroniczną w/w streszczeń należy przesłać na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.06.2017 r., a pełną wersję referatów do 14.07.2017 r. Wymagania dotyczące formy referatu i streszczeń znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.ekomilitaris.wat.edu.pl  
(w zakładce „Konferencja” – pliki do pobrania).

Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe, po recenzjach, zostaną wydrukowane w punktowanych wydawnictwach typu Biuletyn WAT, itp.

Całkowity koszt brutto uczestnictwa w konferencji (wraz z ewentualnym  udziałem w jednym z kursów) przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy konferencji  mogą dokonywać wpłat w terminie do 16.08.2017 r. na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
Citi  Bank Handlowy SA w Warszawie, ul. Senatorska 16
numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2017" i podaniem danych osobowych  uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wpłaty w późniejszym terminie mogą być dokonywane tylko na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

REWITA WDW Zakopane - Kościelisko
ul. Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko
numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2017" i podaniem danych osobowych  uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Równolegle z konferencją EKOMILITARIS 2017 w WDW Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z Warszawy organizuje dwie konferencje z cyklu ARCHBUD oraz KRAJart, a Departament Infrastruktury MON sympozjum z  zakresu Infrastruktury Wojskowej. Wpłata na konferencję EKOMILITARIS obejmuje zakwaterowanie oraz całkowite wyżywienie materiały konferencyjne i szkoleniowe oraz udział we wszystkich równolegle organizowanych konferencjach i sympozjum.

 

Pliki do pobrania

doc icon 32 Wzór streszczenia

doc icon 32 Wymogi edytorskie

doc icon 32 doc icon 32 Komunikat nr 1 (strona 1 i strona 2)

Wojskowa Akademia Techniczna

„EKOMILITARIS”

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

logo wat 3