Ekomilitaris

Ekomilitaris 2019

XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

przy współpracy

KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

REWITA Kościelisko, Oddział Zakopane, 10-13 września 2019 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • mgr inż. Jacek Barański – WAT
 • dr inż. Marian Sobiech – WAT

Członkowie

 • płk mgr inż Marek Adamowicz – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski – KG PSP
 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – AMW Gdynia
 • dr inż. Adam Baryłka – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
 • dr inż. Jacek Gaj – PWSZ Chełm
 • mgr Jadwiga Mierczyk, dr inż. Roman Ostrowski – WAT
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • mgr inż. Jerzy Sławiński – Agencja Mienia Wojskowego
 • dr inż. Bogdan Wojewódzki, mgr Mariusz Zbojna – WAT

Sekretariat

 • Janina Daniec - WAT
  tel. 261-83-96-35; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Elżbieta Oględzińska - WAT
  tel./fax 261-83-91-41; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • inż Jarosław Zwoliński – KG PSP
  tel. 696-017-348; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komitet Naukowy

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński – WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – UT-P w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – WAT

Członkowie Komitetu

 • gen.bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – WAT
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – WAT
 • dr hab. inż. Wojciech Dornowski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT
 • prof. Andrzej Koss – MIKiRDS Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – WAT
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – WSEiZ w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – WAT
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – WAT
 • dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – UT-P Bydgoszcz
 • prof. dr hab. inż. Leon Prochowski – WAT
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – WAT
 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT
 • doc. dr inż. Waldemar Szulc – Wyższa Szkoła Menedżerska
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – WAT
 • dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski – AGH Kraków

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • nowe technologie dla bezpieczeństwa,
 • modelowanie w bezpieczeństwie,
 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • logistyka bezpieczeństwa,
 • budowle dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne,
 • zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w eksploatacji infrastruktury budowlanej oraz w instytucjach związanych z zarządzaniem inżynierią bezpieczeństwa.

Wstępne zgłoszenia uczestnictwa w konkretnym kursie i konferencji należy przesłać do końca czerwca na n/w adresy:

 • kurs z zakresu budowy i eksploatacji obiektów schronowych oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, przygotowanego wspólnie przez WAT i KG PSP/Szefa Obrony Cywilnej Kraju
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kurs z zakresu eksploatacji infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej Sił Zbrojnych przegotowanego wspólnie przez WAT, Agencję Mienia Wojskowego oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe zaproszenia konferencyjne wraz z informacjami kursowymi zostaną przesłane w terminie do końca lipca osobom, które wstępnie zgłosiły swój udział w konferencji i ewentualnie dodatkowow jednym z kursów.

Na konferencji zostaną wygłoszone referaty przygotowane na zamówienie Komitetu Organizacyjnego oraz wybrane i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. Pozostałe referaty będą prezentowane na sesji posterowej. Wszystkie zakwalifikowane i ocenione referaty (tj. wygłaszane i posterowe) będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych. W materiałach konferencyjnych będą wydrukowane z każdego referatu dwie strony streszczeń przygotowanych przez autorów (jedna w jęz. polskim, a druga w jęz. angielskim) oraz zamieszczona elektroniczna wersja całego referatu przygotowana wg dotychczasowych wymagań edytorskich. Wersję elektroniczną w/w streszczeń należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 28.06.2019 r., a pełną wersję referatów do 12.07.2019 r.

Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe, po recenzjach, zostaną wydrukowane w punktowanych wydawnictwach typu Biuletyn WAT, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, MODERN ENGINEERING, SAFETY&DEFENSE.

Całkowity koszt brutto uczestnictwa w konferencji (wraz z ewentualnym udziałem w jednym z kursów) przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy konferencji mogą dokonywać wpłat w terminie do 16.08.2019 r. na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna

Citi  Bank Handlowy SA w Warszawie, ul. Senatorska 16

numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2019" i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wpłaty w późniejszym terminie mogą być dokonywane tylko na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

REWITA Kościelisko, Oddział Zakopane

ul. Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko

numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2019"

i podaniem danych osobowych  uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wpłata na konferencję EKOMILITARIS obejmuje zakwaterowanie oraz całkowite wyżywienie, materiały konferencyjne i szkoleniowe, a także bezpłatną możliwość udziału w odbywających się równolegle konferencjach ARTCHBUD i KRAJart organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania z Warszawy.

 

Pliki do pobrania

pdf icon 32 Wzór streszczenia

pdf icon 32 Wymogi edytorskie

pdf icon 32 pdf icon 32 Komunikat nr 1 (strona 1 i strona 2)


Wojskowa Akademia Techniczna

„EKOMILITARIS”

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

logo wat 3