EKOMILITARIS 1991

Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologia – Wojsko – Ochrona środowiska”

Karwice 1991

Patronat

 • Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w ramach obchodów 40-lecia WAT

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Komitet honorowy konferencji

 • doc. dr inż. Maciej Nowicki – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • gen. bryg. mgr inż. Roman Pusiak – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • płk dypl. Jerzy Andrzejuk – Pomorski Okręg Wojskowy
 • płk doc. dr hab. inż. Andrzej Spychała – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk doc. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet naukowy konferencji

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • kmdr dr inż. Andrzej Szymański – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Malej – Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin
 • doc. dr hab. inż. Bożena Okołowicz-Grabowska – Politechnika Warszawska
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • doc. dr hab. Marek Pałys – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Adam Mierzwiński – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk mgr inż. Antoni Krymer – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk mgr inż. Stefan Markowski – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • płk mgr inż. Michał Iwanicki – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • płk mgr inż. Jan Szpil – Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo Budowlany, Koszalin
 • płk dypl. Jan Patejuk – JW 1965

Sekretarz

 • ppłk mgr inż. Marek Radomski – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Zespół redakcyjny

 • kpt. mgr inż. Marian Sobiech
 • mgr inż. Tadeusz Truchanowicz

Wykaz referatów

 • Piotr Baszun, Marian Senatorski: Aparatura elektroniczna i systemy pomiarowe w zastosowaniu do badań wybranych wielkości nieelektrycznych dotyczących ochrony środowiska.
 • Adolf Biel, Jarosław Wasilczuk: Recyrkulacyjne osuszanie powietrza w schronie samolotowym.
 • Wojciech Brejwo, Czesław Przybysz: Zagrożenia związane z obecnością elektryczności w najbliższym otoczeniu człowieka.
 • Adam Budzisz, Konrad Kurkowski: Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w kompleksach wojskowych objętych działaniem WRZKB-Gdynia.
 • Ryszard Dubiel: Zastosowanie biopreparatu Trigger-2 do wspomagania oczyszczania ścieków socjalno-bytowych.
 • Dariusz Gutowski: Ochrona i rekultywacja jezior w świetle znanych metod restauracji zbiorników wodnych.
 • Andrzej Kaczmarek: Wpływ instalacji klimatyzacyjnej na mikroklimat pomieszczenia.
 • Janusz Kołoło: Ochrona środowiska naturalnego garnizonu Złocieniec w aspekcie lokalizacji na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.
 • Zbigniew Lewandowski: Charakterystyka i analiza działania prototypowej – z komorami osadu czynnego w postaci studni wierconych – biologicznej oczyszczalni ścieków w Sochaczewie-Bielicach.
 • Andrzej Łyś: Współzależności między wielkością źródeł ciepła a ochroną środowiska.
 • Józef Malej: Trzystopniowe oczyszczanie ścieków – zblokowane rowy cyrkulacyjne z bezreagentowym usuwaniem biogenów.
 • Andrzej Mucha: Czynniki kształtujące komfort cieplny pomieszczeń.
 • Grażyna Pietrowiak: Problemy ochrony środowiska w wojsku w świetle założeń polityki ekologicznej państwa.
 • Hanna Pikulska, Franciszek Tużnik: Problemy osadów z procesu obróbki powierzchniowej metali i kierunki jego rozwiązania.
 • Małgorzata Pikulska, Franciszek Tużnik: Modernizacja procesów płukania w zakładach obróbki powierzchniowej metali drogą do zmniejszenia ilości powstających ścieków – możliwości i efekty.
 • Aleksander Posłuszny: Wpływ jakości przegród zewnętrznych na użytkowanie i mikroklimat stołówek.
 • St. Przybylski: Metody oczyszczania gazów spalinowych z kotłowni.
 • Józef Rapa, Jarosław Wasilczuk: Mikroklimat wnętrza budowli o dużej bezwładności cieplnej.
 • Wacław Sanowski: Wpływ modernizacji kotłowni na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
 • Waldemar Smutkiewicz: Ochrona środowiska w składnicach i składach MPS.
 • Tadeusz Truchanowicz: Problemy zapobiegania eutrofizacji wód Morza Bałtyckiego.
 • Marian Sobiech, Jarosław Wasilczuk: Możliwości doskonalenia procesów spalania w kotłowniach.
 • Andrzej Zieliński: Metody rozwiązywania problemu przenikania ciepła przez przegrody budowlane.

Komunikaty

 • Janusz Kotlarski: Metody pomiaru energii cieplnej.
 • Eugeniusz Trzciński: Efektywność eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania, przystosowanych do dolnego spalania węgla.
 • Marian Wieczorek: Renowacje studni wierconych metodą ultradźwiękową przy użyciu preparatów chemicznych.

Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiska w budownictwie wojskowym”

zorganizowana w ramach obchodów 40-lecia Wojskowej Akadamii Technicznej

Warszawa 1991

Patronat

 • Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • Dowództwo Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON

Komitet honorowy konferencji

 • gen. bryg. mgr inż. Roman Pusiak – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • gen. bryg. mgr Marian Wróblewski – Warszawski Okręg Wojskowy
 • płk doc. dr hab. inż. Andrzej Spychała – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk mgr inż. Marian Kurzyp – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • płk doc. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet naukowy konferencji

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • kmdr dr inż. Andrzej Szymański – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • doc. dr hab. inż. Bożena Okołowicz-Grabowska – Politechnika Warszawska
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk mgr inż. Andrzej Kustra – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP

Zastępcy przewodniczącego

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Józef Vaina – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • płk mgr inż. Andrzej Malawski- Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Garnizonu Stołecznego
 • płk mgr inż. Ludwik Rolewicz – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego
 • płk dypl. Andrzej Błaszczyk – JW 3092

Wykaz referatów

 • Jerzy Baryłka: Azbest w budownictwie – refleksje nad szkodliwością wpływu na zdrowie człowieka.
 • Piotr Baszun, Marian Senatorski: Aktualny stan techniki przetworników i elektronicznej aparatury do pomiarów wybranych wielkości nieelektrycznych.
 • Adolf Biel, Jarosław Wasilczuk: Wentylacja schronów samolotowych.
 • Ryszard Brodecki: Wpływ gazów emitowanych przez kotłownie na drzewostan.
 • J. Kietlińska-Zaleska, J. Woyciechowska, J. Dojlido: Monitoring jakości wód powierzchniowych płynących na terenie Polski.
 • Janusz Kotlarski: Problemy eksploatacyjne węzłów cieplnych.
 • Aleksander Lukiewicz: Problemy eksploatacji budynków z przegrodami niespełniającymi wymagań ochrony cieplnej budynku.
 • Andrzej Łyś: Problemy eksploatacyjne układów wentylacyjnych w stołówkach żołnierskich.
 • Adam Mierzwiński: Oceny oddziaływania na środowisko jako narzędzie polityki ekologicznej państwa.
 • Sławomir Mroczek: Problematyka wpływu pola elektromagnetycznego na środowisko naturalne człowieka.
 • Ambroży Niewiadomski: Wpływ oświetlenia sztucznego na człowieka – wybrane zagadnienia.
 • Piotr Okoń, Marian Sobiech: Problemy inżynierii środowiska w kształtowaniu mikroklimatu wysokich budynków biurowych.
 • Piotr Okoń, Andrzej Zieliński: Ochrona cieplna budynków w świetle norm obowiązujących w Polsce w okresie powojennym.
 • Marek Pałys: Smog.
 • Czesław Przybysz, Jerzy Rumianek: Działalność izby rzeczoznawców SEP w zakresie ochrony środowiska.
 • Józef Rapa: Hałasy i wibracje wywołane przez poruszające się źródła i ich oddziaływanie na obiekty.
 • Marian Sobiech, Jarosław Wasilczuk: Eksploatacja instalacji a efektywność wentylacji pomieszczeń budynku INTRACO II w Warszawie.
 • Marian Sobiech, Jarosław Wasilczuk: Wytwarzanie ceramiki budowlanej a inżynieria środowiska.
 • Marian Stokwisz: Eksploatacja kotłowni z kotłami na paliwo stałe a problemy inżynierii środowiska.
 • Tadeusz Truchanowicz: Zintegrowane usuwanie związków biogennych ze ścieków metodami biologicznymi.
 • Anna Wieczorek, Tadeusz Truchanowicz: Biologiczna denitryfikacja i defostacja ścieków – nowe technologie i zastosowania.
 • Witold Twardowski, Jarosław Wasilczuk: Niektóre problemy doboru silników elektrycznych do napędu wentylatorów.
 • Zespół WBSiPB Warszawa: Wybrane zagadnienia projektowania urządzeń do oczyszczania ścieków.