EKOMILITARIS 2014

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

Zakopane, 9 – 12 września 2014 r.

Organizator

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • bryg. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • dr hab inż. Władysław Harmata – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Edward Kołodziński, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Andrzej Koss – MIKiRDS w Warszawie
 • dr hab. inż. Mirosław Kwaśny, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Julian Maj, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Bolesław Stasicki – DLR Getynga
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk mgr inż. Piotr Filewski – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • płk mgr inż. Marek Malawski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr Tomasz Szymanik – Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr Piotr Zapert – Wojskowa Akademia Techniczna

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • nowe technologie dla bezpieczeństwa,
 • modelowanie w bezpieczeństwie,
 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • infrastruktura krytyczna podmiotu,
 • logistyka bezpieczeństwa,
 • budowle dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne,
 • zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały.

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w eksploatacji infrastruktury budowlanej oraz w instytucjach związanych z zarządzaniem inżynierią bezpieczeństwa.

W konferencji weźmie udział ponad 100 uczestników z kraju i z zagranicy, reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, służb technicznych i firm (produkcja, wykonawstwo i eksploatacja). W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz przeprowadzenie dwóch kursów: jeden dla osób zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju.