EKOMILITARIS 2019

XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

przy współpracy

KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

REWITA Kościelisko, Oddział Zakopane, 10 – 13 września 2019 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • mgr inż. Jacek Barański – WAT
 • dr inż. Marian Sobiech – WAT

Członkowie

 • płk mgr inż Marek Adamowicz – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski – KG PSP
 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – AMW Gdynia
 • dr inż. Adam Baryłka – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
 • dr inż. Jacek Gaj – PWSZ Chełm
 • mgr Jadwiga Mierczyk, dr inż. Roman Ostrowski – WAT
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • mgr inż. Jerzy Sławiński – Agencja Mienia Wojskowego
 • dr inż. Bogdan Wojewódzki, mgr Mariusz Zbojna – WAT

Sekretariat

 • Janina Daniec – WAT
 • Elżbieta Oględzińska – WAT
 • inż Jarosław Zwoliński – KG PSP

Komitet Naukowy

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński – WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – UT-P w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – WAT

Członkowie Komitetu

 • gen.bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – WAT
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – WAT
 • dr hab. inż. Wojciech Dornowski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT
 • prof. Andrzej Koss – MIKiRDS Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – WAT
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – WSEiZ w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – WAT
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – WAT
 • dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – UT-P Bydgoszcz
 • prof. dr hab. inż. Leon Prochowski – WAT
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – WAT
 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT
 • doc. dr inż. Waldemar Szulc – Wyższa Szkoła Menedżerska
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – WAT
 • dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski – AGH Kraków

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • nowe technologie dla bezpieczeństwa,
 • modelowanie w bezpieczeństwie,
 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • logistyka bezpieczeństwa,
 • budowle dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne,
 • zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w eksploatacji infrastruktury budowlanej oraz w instytucjach związanych z zarządzaniem inżynierią bezpieczeństwa.