EKOSCHRON 1999

IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOSCHRON ’99
„Problemy badawcze i techniczne związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją budowli obronnych i ochronnych”

Szklarska Poręba, 9 – 11 czerwca 1999 r.

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Departament Infrastruktury MON
 • Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Zieleniewski – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • płk dr hab. Jerzy Bzdęga – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • płk dr hab. inż. Czesław Przybysz – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Zbigniew Szcześniak – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Jerzy Baryłka – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Kierownik Zakładu Infrastruktury i Inżynierii Środowiska WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • ppłk mgr inż. Janusz Popis – Departament Infrastruktury MON
 • dr inż. Andrzej Pogorzelski – Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Członkowie

 • płk mgr inż. Tadeusz Zawadzki – Oddział Infrastruktury Logistyki Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • dr inż. Tadeusz Truchanowicz – Zakład Infrastruktury i Inżynierii Środowiska WAT
 • mgr inż. Edward Szott – Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Sekretarz

 • por. mgr inż. Jacek Gaj – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Baryłka J., Ejsmont W.: Uwarunkowania prawne poprzedzające rozpoczynanie robót budowlanych związanych z budowlami ochronnymi.
 • Baryłka J., Krawczyk J.: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w świetle znowelizowanej ustawy Prawo budowlane.
 • Bąk G., Kwolek M.: Metoda doświadczalnego badania żelbetowych elementów podlegających swobodnemu zniszczeniu.
 • Bąk G., Suchanek A.: Algorytmy wyznaczania ugięć dynamicznych belek żelbetowych.
 • Bogdanowicz L.: Przegląd aktualnych technologii stosowanych w mobilnych (przenośnych i przewoźnych) urządzeniach do uzdatniania wody.
 • Bzdęga J., Sciesiński K.: Eksploatacja urządzeń do zaopatrywania schronu w powietrze w okresie izolacji.
 • Cichorski W., Stolarski A.: Dynamika belki żelbetowej.
 • Dornowski W.: Numeryczna symulacja procesów deformacji i zniszczenia metalowych elementów konstrukcji schronowych.
 • Gaj J.: Aspekty gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ściekowej w eksploatacji obiektów schronowych.
 • Jarzyna J. R.: Wspomaganie projektowania technologii i organizacji budowy ukryć OC wykonywanych doraźnie.
 • Jasiński J.M., Pietrek S.: Monitoring stanu zanieczyszczeń gazowych i radioaktywnych w atmosferze z wykorzystaniem meteorologicznych sond pomiarowych.
 • Jasiński J.M., Pietrek S.: Wykorzystanie wyników pionowego sondowania atmosfery do monitoringu i prognozowania rozprzestrzeniania się skażeń.
 • Krzewiński R.: Działanie pocisków wielostopniowych na elementy konstrukcyjne schronów.
 • Myszko P.: Wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji schronu.
 • Onopiuk S., Stolarski A.: Analiza dynamiczna użebrowanych elementów płytowych obudów stalowych schronów kontenerowych.
 • Pisera J., Szcześniak Z.: Elementy schronowe w rozwiązaniach okrętów.
 • Sienicki J., Mosch W.: Stan techniczny urządzeń filtrowentylacyjnych w stałych obiektach schronowych, przeznaczonych do ochrony ludności cywilnej.
 • Sobiech M.: Współczesne rozwiązania instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych w budowlach obronnych.
 • Stolarski A., Tischner L.: Modułowe stanowiska dowodzenia.
 • Stolarski A., Tischner L.: Konstruowanie przewoźnych schronów kontenerowych.
 • Szcześniak Z.: Odpornościowe aspekty w formule klasyfikacji schronów.
 • Truchanowicz T.: Metodyka wspomagania wyboru wariantów przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budownictwa obronnego.
 • Wasilczuk J.: Hałas instalacyjny – pomiary i identyfikacja źródeł.
 • Wasilczuk J.: Niezawodny zawór przeciwwybuchowy o wysokim stopniu czułości zadziałania.
 • Wieczorek A.: Stacje uzdatniania wody w warunkach specjalnych.